Maatje

Voetbal is voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedereen de weg naar onze vereniging weet te vinden, maar in de praktijk is dat niet waar. Een kleine portemonnee of een taalachterstand is in verschillende gevallen hiervan de oorzaak. Een sportvereniging zou voor iedereen een veilige haven, een afleiding of een tweede thuis moeten kunnen zijn.

VVZ Maatje legt de verbinding tussen de voetbalvereniging en de gemeenschap. Door samen te werken met de gemeente, scholen, andere verenigingen, fondsen en stichtingen (zoals jeugdsportfonds en stichting Leergeld) willen wij een veilige plek creëren waar iedereen een leven lang kan sporten.

Wat doet Maatje?

Budget
Gezinnen met een kleine portemonnee die niet zelfstandig voor de contributie en/of kleding kunnen zorgen zijn erbij gebaat dat wij goed samenwerken met de organisaties in Zeewolde. We zetten ons in om aanvragen voor financiële of materiële steun te vereenvoudigen.

Taal
Taalachterstand verkleinen. De taal van het voetbal is universeel, maar ook buiten de lijnen moet er goed contact zijn met voetballers en ouders/verzorgers. Dat geldt ook voor kinderen en ouders die gevlucht zijn. Wij gaan ons best doen om trainers en spelers beter te ondersteunen zodat het voetbal voor iedereen een plezier is.

Veiligheid
Onze vertrouwenspersonen staat altijd klaar voor onze leden. Je kunt altijd bij ze terecht als het gaat om pestgedrag, seksueel of fysiek overschrijdend gedrag. We gaan ons best doen om deze mensen beter vindbaar te maken.

Ben je geïnteresseerd en wil je ons helpen?
Mail naar maatje@vvzeewolde.nl

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de sportvereniging overgemaakt.

Wie komt in aanmerking?

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds voor uw vereniging?

Ouders en hun kinderen, óf de sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht op school, een maatschappelijk werker of huisarts.

Na het indienen van de aanvraag door een intermediair, wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken alles afgerond te hebben.

Wat betaalt het Jeugdsportfonds?

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per jaar per kind. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze € 225,-, dan is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden. Het Jeugdsportfonds Gelderland vergoed de contributie rechtstreeks op rekening van de sportvereniging.

Voor alle duidelijkheid; Het Jeugdsportfonds betaalt van desbetreffend lid géén eventuele boetes of andere kosten zoals voetbalkampen e.d.

Kloppen uw gegevens?

Het is belangrijk dat het Jeugdsportfonds de juiste gegevens heeft, dus ook het correcte contributiebedrag. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn eventuele wijzigingen door te geven?

Wilt u meer weten over het Jeugdsportfonds en/of wat uw sportvereniging hierin kan betekenen, bezoek dan onze website: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/gelderland.