Skip to main content

Kledingcommissie

De kledingcommissie verzorgt de kleding voor alle teams van de vereniging en doet dat in goed overleg met de sponsorcommissie en het bestuurslid die de kledingcommissie in zijn portefeuille heeft.
Je kunt ons bereiken via ons mailadres: kledingcommissie@vvzeewolde.nl

Voor Teamleiders

De teamleider is verantwoordelijk voor de verstrekte kleding. Hij is dan ook degene die namens het team de eventuele sanctie krijgt toegestuurd.

Kleding mag in het team niet worden uitgedeeld, maar blijft centraal blijft in de wastas. Kleding moet centraal worden gewassen. Dit om de kleding hetzelfde van kleur en vorm te houden. Alle kleding die door de vereniging is uitgegeven aan de spelers, zoals presentatiepakken (= trainingspak), inloopshirts, etc. is bedoeld om alleen te dragen op de wedstrijddag en niet op de training of de vrije dag. Hierdoor kan de kleding ten minste 3 jaar gebruikt worden. De kledingcommissie ziet hierop toe en spreekt leiders hierop aan.

Is de kleding beschadigd of ben je iets kwijt? Mail naar kledingcommissie@vvzeewolde.nl.

Sancties

De leider van een team is gedurende het seizoen verantwoordelijk voor de door hem/haar ontvangen kleding en bewaakt dit. Dit wordt hem/haar duidelijk gemeld bij het verstrekken. Mocht een team desondanks vermissingen of beschadigingen aan de kleding krijgen zijn er een aantal opties:

  • De kleding is gestolen. Dit moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de kledingcommissie, zodat dit aan de verzekering kan worden gemeld (kledingcommissie@vvzeewolde.nl).
  • De kleding is verdwenen door nalatigheid van het speler/team. De kosten voor het vervangen van de kleding / toebehoren worden in rekening gebracht bij het team of de speler.
  • Door grove nalatigheid is de kleding onherstelbaar beschadigd (het ’weer’ erin, vermaakt, verkleurd). De beschadigde kleding wordt in rekening gebracht bij het team of de speler.
  • Het achterlaten van de teamkleding in het clubgebouw. Als een team of speler de aan hen in bruikleen verstrekte artikelen laat slingeren binnen het clubgebouw en deze blijven gedurende de week staan, zal er eerst een waarschuwing volgen. Herhaalt dit zich, dan zal de kleding na de 2e waarschuwing door de commissie worden ingenomen voor een nader te bepalen periode. Dit laatste zal gebeuren in overleg met bestuur en betreffende coördinator.

Bij het in rekening brengen ontvangt de leider van het team de rekening en zal voor betaling binnen het team zorg dragen. Hij/zij kan deze kosten bij de hem bekende veroorzaker van de schade binnen het team in rekening brengen.

Als er iets in rekening wordt gebracht wordt er gekeken naar de leeftijd van de kleding:

Nieuw = 100% van de aanschafwaarde
Na 1 jaar oud = 75% van de aanschafwaarde
Na 2 jaar oud = 50% van de aanschafwaarde
Na 3 jaar oud = 25% van de aanschafwaarde.

NB.: Voor gesponsorde kleding wordt altijd 100% + bijkomende drukkosten in rekening gebracht.

Prijzen voor het nieuwe seizoen zijn nog niet vastgesteld. Deze kosten worden in rekening gebracht bij het team conform de regelementen van de club middels een factuur. De leider kan de kosten verhalen op de juiste persoon.

Verantwoordelijkheden

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor:

  • Verstrekking van teamkleding / toebehoren
  • Inname van de teamkleding / toebehoren
  • Het in goede staat houden van de kleding
  • Het bewaken dat er kwalitatief goede kleding en/of eventuele bedrukkingen geleverd worden door de leverancier(s)
  • Het bewaken of er door de teams verantwoordelijk met de in bruikleen verstrekte goederen wordt omgegaan

De teamleider is verantwoordelijk voor de aan hem/haar in bruikleen verstrekte kleding. Hij/zij is dan ook degene die namens het team de eventuele sanctie krijgt toegestuurd. Binnen de vereniging is besloten dat de kleding NIET onder het team wordt verdeeld, maar centraal blijft in de teamtas. Dit houdt in dat de kleding centraal moet worden gewassen. Dit om de kleding hetzelfde van kleur en vorm te houden. Alle kleding die door de vereniging is uitgegeven aan de spelers, zoals presentatiepakken (= trainingspak), inloopshirts ect. Is bedoeld om alleen te dragen op de wedstrijddagen (doorgaans zaterdagen). Dit heeft het bestuurd besloten om zo minimaal 3 jaar de kleding draagbaar te houden. De kledingcommissie ziet hierop toe en spreekt leiders hierop aan.

Logistiek

De kleding wordt tijdens de uitgiftedagen aan het begin van het seizoen per leeftijdscategorie uitgegeven. Per team staat genoteerd wat een team krijgt, waarna de leider en een lid van de kledingcommissie tekenen voor verstrekking. Bij de inname van de kleding aan het eind van het seizoen tekenen de leider voor inlevering en een commissielid voor ontvangst.

Zijn er beschadigingen of tekortkomingen aan de in bruikleen verstrekte goederen (bij uitgifte of gedurende het seizoen)? Dan wordt dit direct door de leiders aan de kledingcommissie via e-mail gemeld. Als er artikelen moeten worden vervangen, dan wordt dit door de kledingcommissie doorgegeven aan het bestuur. De kledingcommissie is na overleg met het bestuur gemachtigd tot het bestellen en afhalen van artikelen bij de kledingleverancier of andere leveranciers. Het bestellen van gesponsorde kleding vindt plaats in overleg met de voorzitter van de sponsorcommissie. Als de nieuwe artikelen binnen zijn worden deze eerst aangeleverd aan de kledingcommissie. Deze kan hierna de artikelen uitgeven of opslaan als buffervoorraad.

Communicatie

De kledingcommissie onderhoudt het contact met alle teams via de desbetreffende coördinatoren. Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het contact tussen commissie en teams (zij leveren de commissie alle gegevens van de leiders).

Leiders kunnen gedurende het seizoen per mail rechtstreeks contact opnemen met de kledingcommissie voor het melden van eventuele tussentijdse bijzonderheden. Hierna wordt er een afspraak gemaakt over eventuele verstrekking of inlevering.

Bij het verstrekken en inleveren van de kleding aan het begin c.q. einde van het seizoen krijgt de coördinator een tijdframe aangegeven. Hij/zij laat hier binnen de teams langs komen. Verzuimt een team dan te komen, zal er na afloop een aparte afspraak gemaakt moeten worden met het team. Dit kan alleen bij uitzondering! Het onderling ruilen van kleding / sponsor kan alleen met medeweten en goedkeuring van de kledingcommissie. Dit in verband met de administratie, registratie en sponsorcontracten.

In de tas

Er zijn afspraken over de te verstrekken hoeveelheden kleding per categorie.

Senioren : 20 tenues + keeperstenue in een teamtas
JO19 : 20 tenues + keeperstenue in een teamtas
JO17 : 18 tenues + keeperstenue in een teamtas
JO15 : 17 tenues + keeperstenue in een teamtas
JO13 : 16 tenues + keeperstenue in een teamtas
JO11 : 12 tenues + keeperstenue (incl. handschoenen) in een teamtas
JO9 : 10 tenues + keeperstenue (incl. handschoenen) in een teamtas
JO8/JO7 : Eredivisie tenues in een teamtas

Rugnummers op de achterzijde van de shirts komen bij JO13-teams en hoger. Aanvoerdersbanden zijn er voor alle teams, behalve bij de JO8 en JO7. Elk team krijgt een waterzak met spons en een bidonkrat met 10 bidons. Voor elk team is er een ballennet met inspeelballen beschikbaar. Ook zijn er voor de leiders en trainers van elk team een coachjas, trainingspak en t-shirt beschikbaar. Naar gelang van sponsoring kan dit per team uitgebreid zijn met trainingspakken, inloopshirts, spelerstassen etc.

Gea de la Mar

Voorzitter Kledingcommissie

Marleen Melitz

Martine van der Molen

Marloes Kalter

Manja van 't Slot

Jolanda Goldenberg

Karin Nell

Manuela de Muynck

Suzanne Bais