Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur van VV Zeewolde gevraagd en ongevraagd advies.

Jan Brink

Voorzitter RvA

Theo Kalter

Lid RvA

Harry Moraal

Lid RvA