Skip to main content

Ouderavond

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun kind. Daarom organiseren wij aan het begin van het seizoen een ouderavond. Tijdens een ouderavond heb je de gelegenheid om kennis te maken met ouders en kun je afspraken met ouders maken.

Doel van de ouderavond

 • Kennismaken met ouders
 • Betrokkenheid, begrip en steun van ouders creëren.
 • Visie van de club toelichten
 • Afspraken maken met ouders
 • Rol van de ouders toelichten (‘rechten en plichten’)
 • Rol van de coach toelichten
 • Vragen beantwoorden
Organiseer de ouderavond aan het begin van het seizoen!


Waar:
op de club tijdens een trainingsavond of voor- afgaand aan een wedstrijd. Vooraf wel communiceren met de leeftijdscoördinator over een ruimte (het kan natuurlijk ook in een hoekje van de kantine).
Duur: ongeveer 30-45 minuten

Afspraken maken

 • Vervoer naar uitwedstrijden (schema).
 • Vertrektijden en vertrekplaats.
 • Wassen van kleding (het beleid van de club is om kleding collec- tief te wassen. Dus altijd alle kleding in dezelfde voetbaltas naar en meegeven aan de ouders die aan de beurt zijn om te wassen. Het voorkomt dat sommige shirtjes witter blijver dan anderen.
 • Wie komen er in de kleedkamer (bij F- pupillen mogen de ouders nog in de kleedkamer komen maar vanaf de E-pupillen niet meer. Het bevordert de zelfstandigheid van kinderen.
 • Afzeggingen bij wie en wanneer.
 • Wie assisteert als grensrechter: een vaste grensrechter of wisselen.
 • Taak van de grensrechter: eerlijk vlaggen en niet coachen. Verplichting van scheenbeschermers.
 • In geval van afgelasting informatie op de website en flevotekst 644 (indien mogelijk worden ouders gebeld).
De structuur van het spel bestaat uit teamfuncties en teamtaken.

Rol van de ouders

Om dit onderwerp te starten zou je kunnen beginnen met een aantal vragen die alle ouders volmondig met “ja” moeten kun- nen beantwoorden:

 • Kun je jouw zoon/dochter delen met de coach? Dit houdt in dat het kind tijdelijk volledig onder verantwoordelijkheid van de coach wordt geplaatst. Het betekent acceptatie van de autori- teit.
 • Kun je teleurstellingen van jouw kind accepteren? Ouders moe- ten in staat zijn hun kinderen de positieve kant van de situatie te laten zien.
 • Kun je jouw kind tonen dat jezelf onder controle hebt? Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie naar het gedrag van hun kinderen (sportiviteit en zelfcontrole).
 • Heb je tijd voor je kinderen? Komen ouders regelmatig kijken ?
 • Kun je jouw kind helpen zijn/haar eigen beslissingen laten nemen ?
 • Sport kan ouders helpen in het belangrijke proces van loslaten.

Afspraken met ouders

 • Ouders dienen tijdens de wedstrijd bij voorkeur niet naast het doel of tussen de 2 veldjes gaan staan. Op het kunstgrasveld dient men altijd achter de hekken te gaan staan !
 • Ouders dienen geen instructies of kritiek naar spelers of de scheids- rechter roepen.
 • Ouders dienen geen grievende opmerkingen te maken naar het ei- gen team, de tegenstander, de scheidsrechter of andere betrokkenen.
 • Ouders dienen zich niet te bemoeien met het coachen van hun kind. Ze hebben de verantwoordelijkheid overgedragen aan de coach.

De rol van de leider

Vertel aan de ouders:

 • over hoe je de kinderen begeleidt en welke afspraken je hebt gemaakt.
 • over je aanpak van straffen en belonen.
  over de wedstrijd en de betekenis van het winnen.
 • over de manier van coachen (altijd positief en op een rustige manier).
 • over de opstelling, het doorwisselen (opstelling en speeltijd van elke speler per wedstrijd bijhouden !!)
Wees voorbereid op vragen/opmerkingen zoals:

 • Waarom staat mij zoon/dochter niet in de spits ? Waarom speelt hij niet?
 • Hij staat op de verkeerde positie.
 • Hij komt toch altijd te trainen?
 • Hij krijgt nooit de bal.
 • Waarom is hij geen aanvoerder?
 • Enz.