Skip to main content

Businessclub

Welkom bij de Businessclub van

VV Zeewolde

De voetbalvereniging Zeewolde investeert in de toekomst met een ambitieus beleidsplan voor de komende jaren, want Zeewolde wil hogerop en wil op dat hogere niveau de komende jaren ook blijven voetballen. De steun van het bedrijfsleven is in dat streven onontbeerlijk.
Daarom is in 2008 de Businessclub vvZeewolde opgericht.

Een club tussen vvZeewolde en het bedrijfsleven, een club vóór vvZeewolde en vóór het bedrijfsleven.

Een win/win-situatie

Een win/win situatie. Ondersteuning van de voetbalvereniging, zakelijke contacten en mogelijke business voor de leden.
Naast de ondersteuning van de voetbalvereniging Zeewolde, is het initiëren van zakelijke contacten prioriteit van het bestuur van de Business Club.

Alhoewel de BCVVZ onafhankelijk is van de voetbalvereniging, is het duidelijk dat er een nauwe samenwerking is/zal zijn tussen het bestuur van de BCVVZ en de voetbalvereniging Zeewolde, teneinde de ondersteuning door de Business Club effectief en verantwoord in te vullen. Mede namens de voetbalvereniging Zeewolde dankt het bestuur van de BCVVZ de bedrijven en begunstigers die inmiddels lid zijn geworden.

Uitgangspunt

Financiële ondersteuning van de voetbalvereniging Zeewolde in de meest brede zin.

Waarom?

Zeewolde is een grote, gezonde en groeiende voetbalvereniging met een mooie accommodatie. Een voetbalvereniging die op niveau MOET presteren. Op een gezonde manier moet Zeewolde naar een hoger niveau en op dat niveau blijven voetballen.

Doelstelling

Een business club waar je bij WIL en MOET horen. Naast ondersteuning van Vv Zeewolde behartiging business belangen.

Leden brengen leden aan.