Skip to main content

Coördinator

Voor elke leeftijdsgroep is er een coördinator aangesteld. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor trainers en leiders en is het tweede aanspreekpunt voor ouders, (na de trainer/leider). 
De leeftijdscoördinator is de contactpersoon van een leeftijdsgroep, bijv. de O13 of de O15 teams. De coördinator heeft als taak om dichtbij de trainers, ouders en spelers te staan en is de 1e lijn voor ondersteuning richting de TC of andere commissies binnen onze vereniging. Tevens zorgen zij voor inhoud voor het coördinatoren overleg, welke 1x per 6 weken plaatsvindt.

Hierin worden alle lopende zaken van de teams besproken, voorstellen voor indelingen gemaakt en worden er actiepunten bepaalt voor de komende periode.

De TC wordt altijd geïnformeerd over deze acties en sturen de leeftijdscoordinatoren aan.

Senioren
O17-O19
O15
O13
O11
O9
Meiden/dames
Overig