Skip to main content

Maatje

Voetbal is voor iedereen

Een sport kiezen voor je kind, dat brengt veel geregel met zich mee. Contributie, schoenen, scheenbeschermers, er komt van alles bij kijken. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat iedereen de weg naar onze vereniging weet te vinden, maar in de praktijk is dat niet waar. Een kleine portemonnee of een taalachterstand is in verschillende gevallen hiervan de oorzaak. Een sportvereniging zou voor iedereen een veilige haven, een afleiding of een tweede thuis moeten kunnen zijn.

VVZ Maatje legt de verbinding tussen de voetbalvereniging en de gemeenschap. Door samenwerking met gemeente, scholen, andere verenigingen, fondsen en stichtingen (zoals Sam&, Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld) willen wij een veilige plek creëren waar iedereen een leven lang kan sporten.

Wat doet Maatje?

Geld
Als het lastig wordt om de contributie of voetbalschoenen te betalen, is het goed om te weten dat je bij Maatje terecht kunt. VV Zeewolde werkt samen met verschillende organisaties om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen sporten. Nog geen lid? Dan kun je via de website van Sam& een aanvraag doen voor contributie en kleding. Kom je er niet uit, dan kun je altijd contact opnemen met VVZ Maatje.

Ook als je al wel lid bent, maar je tegen problemen aanloopt, neem dan contact met ons op.

Taal
Ook als je geen Nederlands spreekt, kun je gewoon meedoen. De taal van het voetbal verstaat iedereen. Ook buiten de lijnen moet er goed contact zijn met spelers en ouders/verzorgers. Dat geldt ook voor kinderen en ouders die gevlucht zijn. Onze Coördinator Vreemde Talen kan spelers, ouders en trainers helpen om goede afspraken te maken.

Veiligheid
Onze vertrouwenspersonen staat altijd klaar voor onze leden. Je kunt bij ze terecht om te praten over pestgedrag, seksueel of fysiek overschrijdend gedrag. 

Ben je geïnteresseerd en wil je ons helpen?
Mail naar maatje@vvzeewolde.nl

Wat is Sam&?

Sam& is een portaal waarin ouders een aanvraag kunnen doen voor contributie of kleding. Soms heb je alleen even wat lucht nodig. Dan is hulp bij het kopen van een paar nieuwe voetbalschoenen genoeg om jouw kind weer plezier te laten maken.

Sam& werkt met Jeugdfonds Sport en St. Leergeld. Jeugdfonds sport richt zich met name op contributie, terwijl St. Leergeld verder kijkt, naar bijvoorbeeld voetbalschoenen, scheenbeschermers of andere spullen die je nodig hebt. Een aanvraag via Sam& komt altijd terecht bij Stichting Leergeld, zij nemen vervolgens contact op met Jeugdfonds Sport als er financiële ondersteuning nodig is.

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen die graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van een sportvereniging. Het contributiebedrag wordt rechtstreeks op rekening van de sportvereniging overgemaakt.

Wie komt in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder 120% van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Wat betaalt het Jeugdfonds Sport?

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventueel benodigde materialen en/of kleding tot een maximum van € 225,- per jaar per kind. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze € 225,-, dan is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden. Het Jeugdsportfonds Gelderland vergoed de contributie rechtstreeks op rekening van de sportvereniging.

Voor alle duidelijkheid; Het Jeugdsportfonds betaalt van desbetreffend lid géén eventuele boetes of andere kosten zoals voetbalkampen e.d.