Skip to main content

Huisregels

Om voor eenieder het bezoek op ons sportcomplex zo aangenaam mogelijk te maken gelden er een aantal regels.

Algemene regels

 • Het betreden en gebruik van het complex is voor eigen risico.
 • Bezoekers dragen zorg voor het in goede en nette staat houden van het Sportpark de Horst.
 • Bezoekers/leden deponeren afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Bezoekers/leden mogen elkaar corrigeren bij overtreding (sociale controle).
 • Auto’s, fietsen, brommers/scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
 • Ouders/verzorgers zijn (buiten de georganiseerde verenigingsactiviteiten – veelal trainingen en wedstrijden) zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons sportpark.
 • Ouders/verzorgers zijn (buiten de georganiseerde verenigingsactiviteiten – veelal trainingen en wedstrijden) zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons sportpark.
 • Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar.

Het is verboden

 • Hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Door uzelf meegebrachte alcoholhoudende drank mee te brengen/te nuttigen op Sportpark de Horst.
 • Overmatig alcohol te gebruiken.
 • Vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben of af te steken.
 • Confetti, serpentine en ander (brandbaar) materiaal te gooien (uitzondering: shooters (slierten).
 • (Houten of metalen) vlaggenstokken mee te nemen op het complex (uitzondering: carbon, PVC van maximaal 1,5 meter).
 • Slag-, steek-, stoot- of vuurwapens in het bezit te hebben.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Zich discriminerend uit te laten.
 • Andere gasten lastig te vallen.
 • Vanaf één uur voor en tijdens de wedstrijd glaswerk, blik en alcoholhoudende drank vanuit de kantine of sponsorruimte(n) mee naar buiten te nemen (uitzondering: alcoholhoudende dranken in plastic binnen het afgebakende terras)
 • Te roken of eten te nuttigen op de (kunstgras) speelvelden.
 • Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak.
 • De doorgangen bij de (nood)uitgangen te belemmeren.
 • (Brom)fietsen op het complex te stallen.

Bij overtreding van de huisregels van VV Zeewolde wordt u van het sportcomplex verwijderd. Bij overtreding van enig strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

Ten behoeve van beveiligingsdoeleinden wordt op het complex gebruikgemaakt van camerabewaking.