Skip to main content

Lidmaatschap opzeggen

Wil je jouw lidmaatschap opzeggen of tijdelijk stopzetten? Mail dan naar ledenadministratie@vvzeewolde.nl. Vermeld daarbij jouw naam, team en reden van opzegging.
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In geval van opzegging dient de ledenadministratie hiervan voor 31 mei op de hoogte te zijn gesteld (opzegformulier online website).
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 1 januari van het lopende seizoen als vóór die datum is opgezegd. Bij opzegging ná 1 januari is contributie verschuldigd tot 1 juli van het betreffende seizoen. De contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.