Skip to main content

Ledenadministratie

In de ledenadministratie (bijgehouden in een web-based-database) worden alle leden geregistreerd met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, maar ook aanvullende gegevens zoals gezinsleden, teamindeling, (verschillende) functies en dergelijke. Ieder lid krijgt ook een KNVB-lidnummer en wordt aangemeld bij de KNVB. Ook worden de historische gegevens met vervulde functies alsmede de mutaties nog bewaard.
Belangrijk is voor de vereniging dat op basis van deze registratie van gegevens (bijna automatisch) de maandelijkse incasso-opdracht voor de inning van de contributiebijdragen wordt gemaakt. Je begrijpt dat deze database en de registratie van mutaties van essentieel belang is voor het goed functioneren van de vereniging. Voor het goed laten verlopen van het aanmelden en ook afmelden als lid van VV Zeewolde zijn daarom ook enkele belangrijke huisregels van toepassing.
Dus, ben je onlangs verhuisd, is je telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd, heb je een ander bankrekeningnummer? Laat het de ledenadministratie zo snel mogelijk weten.
Heb je vragen, dan kun je informatie verkrijgen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@vvzeewolde.nl

Ronald Sprik

Ledenadministratie