Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Wij vinden het van belang dat leden met een veilig gevoel hun sport kunnen beoefenen. Leden van de voetbalvereniging, maar ook vrijwilligers bij de club, werknemers en andere bezoekers van ons sportcomplex worden geacht zich te gedragen. Dat geldt ook voor leden, vrijwilligers, werknemers en supporters die onze club bij uitwedstrijden vertegenwoordigen. Met gedragen bedoelen we dan het naleven van waarden en normen.
Wil je melding doen van onbehoorlijk gedrag of wil je eens met iemand praten?
Mail naar: commissievertrouwenspersoon@vvzeewolde.nl

Bert Kamsteeg

Vertrouwenspersoon

Kirsten Nederveen

Vertrouwenspersoon