Skip to main content

Vrienden van VVZ

Word nu lid van Vrienden van VVZ

Graag stellen wij ons aan je voor. Wij zijn de stichting Vrienden van v.v. Zeewolde. De stichting ondersteunt samen met haar donateurs al 16 jaar onze voetbalvereniging door het (financieel) mogelijk maken van voorzieningen voor het algemeen nut.

Als donateur heb je ook de mogelijkheid om ideeën voor nieuwe voorzieningen aan te dragen. Je kunt deze kenbaar maken bij de bestuursleden van de Vrienden of bij het bestuur van v.v. Zeewolde. Wij zullen dan in overleg met het bestuur van de vereniging beoordelen of het aan onze voorwaarden voldoet en of het realiseerbaar is.

Deze voorzieningen zijn natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van onze donateurs. Inmiddels hebben zich al ruim 150 mensen gemeld en we zijn altijd op zoek naar nieuwe steun. Voor € 50,- per jaar ben je al donateur. Naast het mogelijk maken van de voorzieningen krijg je een vermelding boven de deuren naar het terras. Iedereen kan donateur worden: leden, supporters, iedereen die onze club een warm hart toedraagt. Je kunt je aanmelden via de website van v.v. Zeewolde (https://www.vvzeewolde.nl/aanmelden-vrienden-van-vvz) of via het opgaveformulier in het bakje naast de deuren naar het terras. Heb je meer informatie nodig of wil je een idee aandragen? Mail ons op vrienden@vvzeewolde.nl.

Martijn Rink – Voorzitter
Marco van Burken – Secretaris
Carolien Kuipers – Penningmeester

Donaties

Donaties Vrienden van VV Zeewolde

In overleg met het bestuur van de voetbalvereniging zal het bestuur van de stichting “Vrienden van VV Zeewolde” de gewenste aanschaffing(en) verzorgen.
Vanaf de oprichting van de Stichting zijn de volgende doelen gerealiseerd:

 • 2003 : stamtafel in de kantine
 • 2004 : scorebord hoofdveld
 • 2005 : fotowand, nieuwe geluidsinstallatie kantine
 • 2006 : 1500 stuks jubileumboeken van het 25 jarig bestaan
 • 2007 : omroepinstallatie
 • 2008 : trekker, spuitmarkeerwagen en defibrillator
 • 2009 : omroepinstallatie, filmcamera, kalkwagen
 • 2010 : de statafels, een barblad, aanleg boardingvoetbalveld
 • 2011 : lichtinstallatie boardingveld, een beamer en bijdrage aanleg terras
 • 2012 : omroepunits, twee dugouts veld 2
 • 2013 : zitbanken langs het hoofdveld
 • 2014 : nieuwe bar in kantine, zitbanken
 • 2015: plaatsen dugouts veld 4
 • 2016: podiumdelen, skydancers en een golfkar
 • 2017: kracht- en herstelveld
 • 2018: nieuw wifinetwerk

Donateurs kunnen ook voorstellen doen!

Historie

De stichting draagt de naam Stichting Vrienden van Voetbalvereniging VV Zeewolde. De stichting is op 22 oktober 2003 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39084021.

De stichting heeft tot doel het financieel ondersteunen van VV Zeewolde.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van donateurs. In 2005 waren ca 100 donateurs, in 2015 zijn er inmiddels 150 donateurs.

Enkele belangrijke bepalingen in de statuten van de stichting zijn:

 • het bestuur bestaat uit tenminste drie leden
 • het bestuur overlegt tenminste tweemaal per jaar met het bestuur van VV Zeewolde
 • het bestuur legt financiële verantwoording af aan het bestuur van de VV Zeewolde
 • de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt naast het bestuur toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden
 • het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
 • de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden

Vrienden van VVZ

"*" geeft vereiste velden aan

Doorlopende automatische incasso

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan VV Zeewolde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, overeenkomstig de opdracht van VV Zeewolde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws

Martijn Rink

Voorzitter

Marco van Burken

Secretaris

Carolien Kuipers

Penningmeester