Skip to main content

Lidmaatschap

Contributie

De contributie wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld. Het maandelijks door de (spelende) leden van VV Zeewolde te betalen contributie betreft een bijdrage per lid, afhankelijk van de leeftijd of categorie en is inclusief bruikleen wedstrijdkleding.

Voor alle geïnteresseerden is er bij aarzeling of voetbal de passende sport is, de mogelijkheid om enkele trainingen als proef mee te draaien. Na maximaal 3 gevolgde proeftrainingen zal de keuze voor al dan niet lidmaatschap moeten worden gemaakt.

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In geval van opzegging dient de ledenadministratie hiervan voor 31 mei op de hoogte te zijn gesteld (lidmaatschap opzeggen). Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 1 januari van het lopende seizoen als vóór die datum is opgezegd. Bij opzegging ná 1 januari is contributie verschuldigd tot 1 juli van het betreffende seizoen. De contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.
In onderstaande tabel zijn de bedragen per leeftijdscategorie per maand vermeld.

Pupillen JO5 Boarding

€8,00

Pupillen JO6 Boarding

€13,00

Pupillen JO7/JO8**

€18,00

Pupillen JO9/JO13**

€19,00

Pupillen JO14/JO19**

€20,00

Toeslag jeugdteams selectie*
€1,50

G-voetbal

€13,00

Senioren**

€23,00

Senioren 1e elftal

€23,00

35+ (competitie)

€13,00

45+ (recreatie)

€10,00

Toeslag vrijwilligersbijdrage**
€5,00

Reserve jeugd***

€13,00

Reserve senior****

€13,00

*Toeslag jeugd selectieteams van € 1,50 per maand. Deze toeslag wordt tegelijk met de contributie geïnd.

**Vrijwilligersbijdrage van € 5,- per maand. Maximaal één bijdrage per gezin. De bijdrage wordt samen met de contributie geïncasseerd. Bij structureel (op wekelijkse basis) verrichten van vrijwilligers-werkzaamheden voor de vereniging kan dit bedrag worden teruggevorderd, door het invullen van een formulier.

***Reserve jeugd: de speler die uitsluitend training volgt of langer dan 2 maanden geblesseerd is.

****Reserve senior: de speler die zo nu en dan een wedstrijd speelt of die langer dan 2 maanden geblesseerd is

Administratiekosten:

  • bij inschrijving als lid van VV Zeewolde eenmalig € 15,00

Incassokosten:

  • Automatische incasso is verplicht.
  • Indien automatische incasso niet mogelijk is of wanneer de contributie niet (tijdig) wordt voldaan dan wel wordt gestorneerd kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Betalingsverplichting:

  • Indien de contributie na 2 aanmaningen niet is voldaan zal een speelverbod worden opgelegd totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
  • Volgt ondanks het speelverbod geen betaling, dan kan de vereniging de betreffende speler royeren. Royementen worden bij de KNVB gemeld, tevens kan de vordering aan het incassobureau worden overgedragen. Het incassobureau berekent tenminste € 40,00 incasso- en rentekosten.

Ronald Sprik, ledenadministrateur
ledenadministratie@vvzeewolde.nl