Skip to main content

Algemene Voorwaarden

VV Zeewolde
Horsterweg 202
3893AA  Zeewolde

1. Privacy beleid

De ledenadministratie is het kloppende hart van een vereniging.
In de ledenadministratie (bijgehouden in een webbased-database) worden alle leden geregistreerd met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geslacht, teamnummer. Ieder lid krijgt ook een KNVB-lidnummer en wordt aangemeld bij de KNVB/Sportlink. Ook worden de historische gegevens alsmede de mutaties nog bewaard.

Onze vereniging verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens dan wel de persoonsgegevens van uw zoon/dochter conform het privacy beleid dat op de website van de vereniging is te raadplegen. Bij lidmaatschap van de vereniging wordt u dan wel uw zoon/dochter automatisch ook lid van de KNVB/Sportlink. In dit verband zorgt de vereniging voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond.

Belangrijk is voor de vereniging dat op basis van deze registratie van gegevens (bijna automatisch) de maandelijkse incasso-opdracht voor de inning van de contributiebijdragen wordt gemaakt.

U begrijpt dat deze database en de registratie van mutaties van essentieel belang is voor het goed functioneren van de vereniging. Voor het goed laten verlopen van het aanmelden en ook afmelden als lid van VV Zeewolde zijn daarom ook enkele belangrijke huisregels van toepassing. Hieronder worden deze regels kort vermeld.

Heeft u vragen, dan kunt u informatie verkrijgen bij de ledenadministratie via ledenadministratie@vvzeewolde.nl.

2. Aanmelden en inschrijven lid

Voor het aanmelden en inschrijven als lid bij VV Zeewolde hebben wij een inschrijfformulier. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Wij kunnen de gegevens vervolgens invoeren in onze ledenadministratie en nagaan of en per wanneer er plaats is in een team.
Als er (nog) geen plaats beschikbaar is, kom je eerst op een wachtlijst. Zodra er een plaats in een team vrijkomt of een nieuw team worden samengesteld, krijg je daarvan via de ledenadministratie bericht.

3. Indeling in team

Zodra er plaats is in een (nieuw) team, word je door ons aangemeld bij de KNVB en officieel als lid geregistreerd bij VV Zeewolde. Je wordt dan uitgenodigd om te komen trainen en spelen.

4. Overschrijving lid

Heb je al eerder hebt gevoetbald maar dan bij een andere vereniging, dan vernemen wij – in verband met een goede teamindeling – graag de naam van de vereniging, je laatste teamnummer en wanneer je voor het laatst lid bent geweest.

Voetbal je nu nog bij een andere vereniging, dan wordt er automatisch een overschrijving aangevraagd. Je vorige vereniging zal dan toestemming moeten geven voor de overschrijving, voordat je als lid bij VV Zeewolde kan worden ingeschreven.

5. Contributie en incasso

Als je officieel als lid van de vereniging bent geregistreerd, dien je een éénmalige bijdrage te betalen en vervolgens een maandelijkse contributie.
De éénmalige bijdrage is een bedrag van € 15 voor administratiekosten (o.a. voor inschrijving bij KNVB). Er wordt voor het nieuwe lid van de vereniging wedstrijdkleding aangeschaft.

De maandelijks contributie is afhankelijk van de leeftijd (leeftijdscategorie) en bestaat uit een vaste maandelijkse algemene contributie, een vaste maandelijkse kledingbijdrage en een vaste maandelijkse vrijwilligersbijdrage. Alles over de contributie leest u hier.

De totale maandelijkse contributie en eventueel de éénmalige kosten worden automatisch van het op het inschrijfformulier ingevulde IBAN-bankrekeningnummer afgeschreven. (LET OP: Het IBAN-bankrekeningnummer is nieuw en begint met NL. Op je (digitale) bankafschrift vindt je je eigen IBAN-nummer) Het formulier “Doorlopende machtiging incasso (SEPA) is een incassomachtiging die voldoet aan de eisen. Contributies en de éénmalige bijdrage kunnen uitsluitend worden voldaan met een incasso-machtiging.

Als je het niet eens bent met de incasso van het bedrag, dan heb je mogelijkheid om binnen 8 weken de afschrijving terug te boeken. Bij een te grote achterstand in contributie, wordt de speler geschorst, mag de speler geen wedstrijden meer spelen en wordt zijn spelerspas ingenomen. De vereniging kan extra incassokosten (telefoon en administratiekosten) in rekening brengen.

Nieuwe leden mogen pas gaan trainen c.q. wedstrijden voetballen zodra een KNVB-lidnummer is toegewezen.

6. Boetes en andere financiële verplichtingen

Naast de contributie zijn leden verplicht om boetes die door de KNVB of door de vereniging zelf worden opgelegd te betalen. Wanneer een boete onbetaald blijft kan de speler van wedstrijden worden uitgesloten totdat de boete is voldaan.

7. Statuten en huisregels

Lid worden van een vereniging, wil ook zeggen dat je je als lid moet conformeren aan de statuten en de geldende huisregels van VV Zeewolde. De statuten en huisregels kunnen via de website worden ingezien.

8. Lidmaatschap opzeggen

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In geval van opzegging dient de ledenadministratie hiervan voor 31 mei op de hoogte te zijn gesteld (opzegformulier online website).

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is er nog contributie verschuldigd tot 1 januari van het lopende seizoen als vóór die datum is opgezegd. Bij opzegging ná 1 januari is contributie verschuldigd tot 1 juli van het betreffende seizoen. De contributie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.