Skip to main content
Bestuursverkiezing tijdens aanstaande ALV!

Op maandag 26 september staat de eerste ALV van het seizoen 2022-2023 op de agenda. De uitnodiging hiertoe is reeds gepubliceerd op de website en zal de komende weken worden herhaald. Zoals aangekondigd in eerdere berichtgeving lopen de bestuurstermijnen van drie bestuursleden af. In dit bericht lees je alles over de (her)verkiezing van bestuursleden tijdens de komende ALV.

De drie bestuursleden van wie de termijn aflopen zijn Ger Blom in zijn rol als voorzitter, Jan van Middelaar als penningmeester en Nico Hoogkamer in de functie van bestuurslid fz. Het bestuur is verheugd mede te delen dat alle drie de bestuursleden zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe bestuurstermijn. Volgens de statuten van VV Zeewolde bestaat een bestuurstermijn uit drie jaar.

Voornoemde betekent dat het bestuur de huidige bestuursleden zal voordragen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Zij genieten de steun van alle bestuursleden. Het verkiezen van bestuursleden is in beginsel niet aan het bestuur zelf, maar aan de leden. Indien andere kandidaten zich melden, zal er tijdens de alv worden gestemd en de meerderheid van stemmen zal doorslaggevend zijn.

Alle geïnteresseerden kunnen zich per heden kandidaat stellen als kandidaat voor alle posities. Je kandidaatstelling wordt in behandeling genomen als deze uiterlijk op maandagavond 26 september om 19:59 is ontvangen door de secretaris, vergezeld door de steun van ten minste drie leden. Je kan je kandidaat stellen door je naam, gewenste bestuursfunctie en positieve verklaringen van ten minste drie leden indienen via secretaris@vvzeewolde.nl. Indien je vragen hebt over de procedure, kan je deze eveneens stellen via voornoemd e-mailadres.

Wij ontmoeten je graag op maandag 26 september om 20.00 in de kantine!

 

Bestuur VV Zeewolde