Skip to main content
Op maandag 26 september wordt de tweede ALV van het jaar 2022 gehouden en de eerste van het seizoen 2022-2023. Tijdens deze vergadering zal het bestuur onder andere terugblikken op het seizoen 2021-2022 en vooruitkijken naar het seizoen dat net is begonnen. Het terugblik op het afgelopen seizoen zal worden gepresenteerd door Voorzitter Ger Blom en Johan Henkes zal als Bestuurslid Technische Zaken ingaan op de ontwikkelingen en uitdagingen van dit seizoen.

 

Naast voornoemde punten worden er (mogelijk) bestuursverkiezingen gehouden. De posities van Voorzitter (Ger Blom, november 2022), Penningmeester (Jan van Middelaar, januari 2023) en Bestuurslid Facilitaire Zaken (Nico Hoogkamer, november 2022) lopen af. Het bestuur zal ruim voor 26 september aangeven of de bestuursleden beschikbaar zijn voor een nieuwe termijn. Ongeacht het verkiesbaar stellen van de huidige bestuursleden mag eenieder zich kandidaat stellen voor één of beider functies. Je kandidaatstelling kan je indienen via secretaris@vvzeewolde.nl.

De exacte agenda en benodigde stukken zullen ruim voor aanvang ter beschikking gesteld worden voor hen die hier behoefte aan hebben. Je kan alvast een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen naar secretaris@vvzeewolde.nl.

Zoals hierboven te lezen is een volle, maar leuke agenda. Wij hopen dan ook zoveel mogelijk leden te mogen ontvangen. De ALV start om 20.00, inloop met koffie en thee vanaf 19.45. Graag tot dan!

Bestuur VV Zeewolde