Skip to main content
Het duurt natuurlijk nog even, maar het bestuur organiseert op zaterdag 6 januari weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze receptie is bedoeld om met zoveel mogelijk leden het nieuwe jaar informeel af te trappen en samen uit te kijken na de hervatting van de competitie(s) eind januari.

 

Het exacte programma wordt in later stadium bekend gemaakt. Op het voorlopige programma staat in ieder geval de traditionele veiling voor de uitwisseling met Berwick. Naast deze veiling mogen we ook alvast bekend maken dat de bestuursleden Johan Henkes en Raoul Boonstra een voetbalquiz zullen organiseren!

 

Naast een informeel programma is dit ook het jaarlijkse moment waarop het bestuur leden van verdienste, stafleden van verdienste of spelers van verdienste kan benoemen. Vind jij dat iemand in aanmerking komt voor één van deze drie benoemingen? Draag hem of haar dan voor door een e-mail te sturen naar secretaris@vvzeewolde.nl met de naam van deze persoon inclusief je motivatie. Het bestuur toetst vervolgens of de nominatie aan de voorgeschreven criteria voldoet én of het passend is deze vrijwilliger te benoemen. Bij criteria kun je, afhankelijk van de categorie, denken aan de duur van uitgevoerd vrijwilligers werk, bijzondere prestaties of aantal gespeelde wedstrijden. Je kan je nominatie insturen tot en met 3 december 2023.

 

Wie zien iedereen graag op 6 januari 2024!

 

 

Bestuur VV Zeewolde