Skip to main content
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook VV Zeewolde heeft vele vrijwilligers die wekelijks in touw zijn voor de club. Dank jullie wel hiervoor!

Ieder (spelend) lid van VV Zeewolde betaalt een contributiebijdrage + vrijwilligersbijdrage, gemaximeerd tot 1 bijdrage per gezin.
Iedere vrijwilliger van VV Zeewolde die in het inmiddels bijna afgelopen seizoen 2021 2022 een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van VV Zeewolde, kan een verzoek indienen om deze betaalde vrijwilligersbijdrage terug te laten storten.

Bijgaand het formulier dat hiervoor gebruikt kan worden.

Voorwaarden zijn:

  • Er moet substantieel (zeg maar “wekelijks”) activiteiten voor VV Zeewolde zijn uitgevoerd (dus niet eenmalig)
  • Beoordeling is aan de voorzitter van de commissie. Formulier moet worden ondertekend door voorzitter van de betreffende commissie
  • Teruggave kan worden verkregen als de vrijwilligersbijdrage ook werkelijk is betaald (er moet dus minimaal 1 spelend lid in het gezin zijn)
  • Kantinemedewerkers zijn uitgesloten
  • Formulier afgeven aan de Penningmeester (postbakje achter de bar) of mailen naar penningmeester@vvzeewolde.nl
  • Graag zo spoedig mogelijk in te leveren.

Als er vragen of opmerkingen zijn, kun je contact opnemen met het bestuur van VV Zeewolde.

NB Het invullen van dit formulier “2022 Vrijwilligersvergoeding VV Zeewolde” is een RECHT, en geen PLICHT. Het niet laten uitbetalen van de vrijwilligersbijdrage komt ten goede aan onze vereniging of aan Stichting Vrienden van VV Zeewolde.

Download hier het formulier