Skip to main content
Op maandag 2 oktober maart vanaf 20.00 zal de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (hierna: alv) plaatsvinden. Op verzoek van leden en het bestuur zal de alv dit jaar ingekort worden ten opzichte van de vorige edities. Het bestuur kiest dit jaar voor een alv die bestaat uit een kort formeel deel en een informeel deel. Tijdens het formele deel wordt onder andere het bestuursverslag besproken, de cijfers over 2022-2023 gepresenteerd en ook de begroting voor seizoen 2023-2024 aan de leden voorgelegd. Zoals te doen gebruikelijk zal de FC-commissie hierop toezien en zal het bestuur vragen om hen decharge te verlenen.

 

Na het formele gedeelte wil het bestuur graag informeel met leden in gesprek over agressie/geweld, alcoholbeleid en het roken op het sportpark. Deze thema’s zijn belangrijk voor de leden en dus ook voor het bestuur. Op interactieve wijze wil het bestuur haar leden vragen mee te denken om invulling te geven aan beleid.

 

Zoals te doen gebruikelijk is het mogelijk om vooraf de relevante stukken in te zien. De stukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris en worden uiterlijk 25 september ter beschikking gesteld aan diegene die de stukken hebben opgevraagd. Opvragen door het sturen van een e-mail aan secretaris@vvzeewolde.nl.

 

We zien je graag op maandag 2 oktober in de kantine!

 

Bestuur VV Zeewolde