Skip to main content
Op maandagavond 2 oktober vond de jaarlijkse ALV plaats, die door ruim 40 leden werd bezocht. Hierbij viel het op dat uit veel geledingen uit de vereniging vertegenwoordiging aanwezig was. De betrokkenheid vanuit het 1e en 2e elftal was zichtbaar door afvaardiging uit beide elftallen. Daarnaast was het fijn dat de harde kern zoals ieder jaar ruim vertegenwoordigd was en ook enkele critici zich hadden om het gesprek aan te gaan. Het bestuur heeft ieders aanwezigheid als zeer prettig ervaren.

 

Voorzitter Ger Blom opende de vergadering om 20.00 en begon met enkele formele agendapunten. Hij vervolgde zijn weg naar het bestuursverslag, waarbij twaalf zaken uit het afgelopen seizoen werden benoemd waarbij de vereniging vooruit is gegaan. Zo benoemde hij dat de vereniging het hoogste aantal leden ooit nadert. Op andere fronten is al sprake van making-historie met een record aantal sponsoren en de hoogste kantine- en sponsorinkomsten ooit. Op het energiegebied werden stappen gezet door zuinig te zijn en duurzaamheid stappen te zetten.

 

Penningmeester Jan van Middelaar had de cijfers en het resultaat van het afgelopen seizoen weer geheel onder controle zoals overtuigend bleek uit zijn eigen presentatie en uit het positieve advies van de financiële controle commissie (FCC). Het bestuur kreeg decharge van de leden voor het gevoerde (financiële) beleid en de resultaten. De FCC kondigde aan haar taak te willen blijven uitvoeren, maar roept anderen op zich aan te sluiten om het controle orgaan van frisse energie te voorzien. Dit juist om ook de objectiviteit te kunnen garanderen. Vervolgens werd geschakeld naar de begroting van het seizoen 2023-2024. De toekomst van de vereniging en ook de begroting ziet er solide uit en dat konden de leden waarderen met een collectieve goedkeuring.

 

De vergadering werd afgesloten met de rondvraag waarin aan de orde kwamen: de teloorgang van het g-voetbal, de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en de kleurstelling in de kantine. Het bestuur gaf een korte reactie, maar parkeerde ook een aantal zaken.

 

Na een korte pauze werd de avond voortgezet met het thema ‘Stimuleren gewenst gedrag’. De aanwezige leden konden kiezen tussen 3 subthema’s: gedrag op en rond het veld, gezellig met alcohol, op weg naar een rookvrije generatie. Het was even spannend welk subthema de meeste stemmen kreeg. Uiteindelijk viel de keuze op gezellig met Alcohol.

 

Nico Hoogkamer introduceerde het subthema met een toelichting op de reden waarom vanaf dit seizoen geen sterke drank meer wordt geschonken op zaterdag. Vervolgens vond een plenaire discussie plaats onder leiding van de voorzitter over de vraag of men het eens was met de genomen maatregelen en wat andere maatregelen zouden kunnen zijn om misbruik en dronkenschap tegen te gaan. Een klein uur later kon de conclusie worden getrokken dat:

– de leden moeite hebben met de huidige maatregel

– het voorkomen van misstanden alleen met een mix van maatregelen kan.

Samengevat komen die maatregelen neer op: aanspreken en handhaven, de prijs verhogen, gebruik van bandjes of een andere vorm van legitimeren. Diverse leden gaven aan bereid te zijn om hun bijdrage te leveren aan de mix van maatregelen. Met dank voor ieders inbreng sloot de voorzitter de vergadering en werd er nog even nagepraat.

 

Samengevat een interessante en interactieve avond met nuttige suggesties en ideeën voor het vervolg. Het bestuur streeft ernaar om eind oktober een terugkoppeling te geven aan diegene die een vraag hebben gesteld tijdens de ALV én over het aanpassen, handhaven of opheffen van maatregelen van het alcoholbeleid.