Skip to main content
Vandaag heeft het bestuur via diverse bronnen kennis genomen van een massale poging tot phishing. Diverse vrijwilligers hebben een e-mail ontvangen met het verzoek om cadeaubonnen of overige zaken aan te schaffen uit naam van onze voorzitter Ger Blom. Het bestuur roept iedereen op hier niet in te trappen en de e-mail direct te verwijderen!

 

Dergelijke verzoeken doet het bestuur niet, maar lijken ontzettend ‘echt’. Derhalve willen we eenieder enkele uitgangspunten meegeven om financiële schade in de toekomst te voorkomen. Dit doen we aan de hand van een kort stappenplan.

 

Stap 1 ‘De afzender’

Controleer altijd de afzender van de e-mail. Komt de naam je niet bekend voor, of twijfel je aan zijn of haar functie binnen de vereniging? Kijk dan op de website of je dezelfde naam ziet terugkomen en of het verzoek bij deze functie past.

Check niet alleen de naam, maar ook het e-mailadres. Alle e-mailadressen die vanuit de vereniging worden gebruikt eindigen met @vvzeewolde.nl. Bij phishing worden vaak gekke adressen gebruikt met vaak getallen erin. Als je dat ziet, weet je al snel dat het foute boel is. Hieronder een korte lijst met belangrijke adressen van wie je e-mail kan krijgen:

 

Stap 2 ‘Taalgebruik’

Lees en analyseer de tekst van de e-mail. Word je ineens met ‘u’ aangesproken of lijkt de tekst een slechte vertaling van google translate? Ook dan is er al snel sprake van phishing. Denk hierbij ook aan hoe de afzender jou doorgaans aanspreekt en of dat afwijkt van het normale aanspreken.

 

Stap 3 ‘Verzoeken’

Vaak word je aangezet tot een dringende ‘betaalactie’. Dit kan zijn snel een betaling doen, het aanschaffen van cadeaubon of het voldoen van een ‘neppe’ rekening. Onder dit laatste vallen ook aanmaningen of andere herhaalverzoeken. Het bestuur is de enige die dergelijke verzoeken mag doen, dat doet het bestuur zelden en als dat al gebeurt is dat strikt persoonlijk (face-to-face of telefonisch). Nogmaals, dit doet het bestuur zelden tot nooit.

 

Stap 4 ‘Linkjes en bijlagen’

Het kan zijn dat je e-mail een link of bijlage bevat. In dat geval adviseren we kritisch te kijken naar de omschrijvingen en hier niet op door te klikken. Bij het klikken kan al snel een virus op je apparatuur komen, kan je naar een foute website worden gestuurd of worden schadelijke programma’s geïnstalleerd.

 

Stap 5 ‘Controleer & verifieer’

Heb je voorgaande stappen doorlopen en twijfel je nog steeds? Dat is begrijpelijk. Probeer dan de echtheid na te gaan door de (vermoedelijke) afzender via een ander medium te benaderen. Door rechtstreeks bij de bron navraag te doen kan je schade voorkomen.

Heb je een dergelijke e-mail ontvangen en daar vragen over of wil je meer weten naar aanleiding van voornoemde? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.