Skip to main content
Er leven momenteel veel vragen of de natuurgrasvelden al gebruikt mogen worden voor trainingen en/of wedstrijden. Deze vragen zijn het gevolg van het gepubliceerde trainingsrooster en de eerste (vriendschappelijke) wedstrijden. De consul geeft graag tekst en uitleg.

 

We hebben er de afgelopen periode alles aan gedaan de velden klaar te hebben voor de seizoensopening op 2 september. Waar we vorig jaar last hadden van de droogte, speelt dat helaas ook dit jaar. Dat klinkt vreemd na de regenval van afgelopen weken, maar de oorzaak hiervan ligt in de droge periode van mei en juni. Het doorzaaien heeft twee keer moeten gebeuren doordat de eerste keer te droog is gebleven. Hierdoor loopt het proces uit.

 

Vanaf volgende week 25 augustus zijn de velden in beginsel gebruiksklaar, met dien verstande dat de velden niet direct volledig belastbaar zijn. Veld 5 kan dan gebruikt worden voor wedstrijden. Vanaf week 35 (vanaf maandag 28 augustus) mag er ook op getraind worden. Bij voorkeur op andere velden dan veld 4 voor teams die nog geen verlichting nodig hebben.

 

Wij danken jullie alvast voor je medewerking!