Skip to main content
Op zaterdag 7 januari 2023 organiseert het bestuur van VV Zeewolde weer haar jaarlijkse, traditionele nieuwjaarsreceptie. De feestelijke start van het nieuwe kalenderjaar 2023.

 

Programma

Waar dat de afgelopen 2 jaren niet mogelijk was, lijkt nu niets een nieuwe editie in de weg te staan. De aanvang van de nieuwjaarsreceptie zal ca 17 uur zijn, einde ca 20 uur. Over het exacte programma informeren we je zo spoedig mogelijk. De traditionele invulling, met wedstrijden tussen het G-team en de gemeente Zeewolde en ons 1e elftal tegen oud-spelers zal op een andere wijze worden ingevuld. Het G-team heeft nog te weinig spelers en vanwege het succes van afgelopen seizoen wordt de wedstrijd van het 1e elftal aan het einde van dit seizoen gespeeld.

 

Benoemingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het een traditie dat vrijwilligers die zich al lange tijd, bijzonder hebben ingezet voor de vereniging in het zonnetje worden gezet. Leden van verdienste, spelers van verdienste of zelfs ereleden kunnen worden benoemd. Daarnaast willen wij ook onze leden en vrijwilligers in het zonnetje zetten die in het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de vereniging.

 

Het bestuur oriënteert zich en stelt een lijst op van mogelijke kandidaten. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een lid en vrijwilliger van VV Zeewolde te benoemen tot Erelid, lid of speler van Verdienste. Een lid komt in aanmerking om te worden benoemd met de volgende voorwaarden:

  • Is lid van VV Zeewolde
  • geheel belangeloos, op vrijwillige basis actief (geweest)
  • (buitengewoon) verdienstelijk (geweest) voor een langere periode;
  • als vrijwilliger in het bestuur of een commissie van VV Zeewolde;
  • als speler ca 200 wedstrijden in het 1e of 2e elftal van VV Zeewolde

 

Bij VV Zeewolde zijn jaarlijks ca 250 vrijwilligers actief, waaronder velen trainers, leiders en scheidsrechters op en langs het veld. Met de benoemingen worden met name leden bedoeld, met een actieve, bestuurlijke en organisatorische rol bij de vereniging.

 

Oproep

Vind jij dat een lid van VV Zeewolde het verdient om lid of Speler van verdienste van de vereniging te worden en voldoet die persoon volgens jou aan de gestelde criteria, stuur dan voor 17 december een e-mail met naam en onderbouwing van de voordracht aan secretaris@vvzeewolde.nl.

Dezes oproep geldt ook voor leden die volgens jou een uitzonderlijke (eenmalige of structurele) prestatie hebben geleverd het afgelopen jaar. Je ontvangt een ontvangstbevestiging, maar geen inhoudelijk terugkoppeling op je voordracht.

 

Besluit

Het bestuur zal vervolgens een besluit nemen over de benoemingen. De beoordeling zal geschieden aan de hand van de aanwezige informatie en gegevens van het bestuur, alsmede de binnengekomen voordrachten, met de onderbouwing. Eventueel zal nog nadere informatie worden opgevraagd.

 

Graag tot 7 januari 2023!

 

Bestuur VV Zeewolde